Apps Hat

Apps Hat

Miễn phí
Cô có thể khám phá new apps, cả hai đều tự do và discounted từ Android chợ
Người dùng đánh giá
3.9  (115 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.13 (Xem tất cả)
Apps Hat là do chương trình đó có thể giúp anh tìm ra nóng mới apps, cả hai đều tự do và discounted từ Android chợ. Anh cũng có thể đưa personalized những lời khuyên, giá bỏ báo động và phần yêu thích của apps với bạn của mày đi. Nó cho phép cháu tìm thấy cái mới nhất động trò chơi và những ứng dụng của cô có hứng thú với.

Actual users' questions

Xem tất cả
  • Question: I want to get rid of this AppsHat stuff. It says I need an authorization but I'm the admin on this PC!
    Answer:

    The application has been marked as malware infected which means that you should take immediate actions.

    Please download and runCombofix to remove the infected application. Its built-in tools will perform a forced deletion of the application and remove its traces and infected files.

Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!